Współpraca z Instytutem Rozwoju Opieki Farmaceutycznej (IROF)

Instytut został powołany z misją tworzenia i doskonalenia usług opieki farmaceutycznej oraz wsparcia wszystkich uczestników rynku. W zależności od kategorii podmiotu istnieją różne możliwości współpracy.

Współpraca z jednostkami rządowymi oraz samorządami zawodowymi

Celem Instytut Rozwoju Opieki Farmaceutycznej (IROF) jest bycie aktywnym uczestnikiem procesu planowania, rozwoju i implementacji opieki farmaceutycznej w Polsce.

W ramach swoich prac Instytut wypracował największą w kraju ekspertyzę w tworzeniu procedur oraz wytycznych do świadczenia opieki farmaceutycznej dostosowanych do polskich aptek. 

Instytut nieodpłatnie udostępnia swoje doświadczenie i wytworzone narzędzia oraz procedury do oficjalnych projektów związanych z opieką farmaceutyczną w kraju. 

Warunkiem udziału instytut w projekcie jest podpisanie stosownej umowy o współpracy.

Współpraca z jednostkami badawczymi i towarzystwami naukowymi

Jednym z głównych zadań Instytut Rozwoju Opieki Farmaceutycznej (IROF) jest współpraca zarówno z jednostkami badawczymi jak i organizacjami naukowymi ze środowiska medycznego i farmaceutycznego. 

W ramach współpracy IROF nieodpłatnie udostępnia wyniki swoich badań oraz pilotaży, również w wersji surowej, jak i wytworzone narzędzia, procedury i wytyczne. 

IROF obejmuje patronatem wydarzenia związane z opieką farmaceutyczną, których celem jest wymiana doświadczeń różnych uczestników rynku farmaceutycznego na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej w Polsce i poza jej granicami.

Warunkiem wykorzystania materiałów wytworzonych przez IROF do celów badawczych lub naukowych jest podpisanie stosownej umowy o współpracy.

Współpraca komercyjna

Instytut Rozwoju Opieki Farmaceutycznej (IROF) specjalizuje się w opracowywaniu usług opieki farmaceutycznej dostosowanych do realiów polskich aptek.

W ramach współpracy komercyjnej Instytut może przygotować i wdrożyć dedykowaną usługę opieki farmaceutycznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi jej elementami koniecznymi, aby usługa zaistniała w aptece:

  • założeniami naukowymi
  • procedurami dla personelu oraz osób nadzorujących
  • materiałami edukacyjnymi
  • algorytmami postępowania

W ramach wdrożenia istnieje możliwość przygotowania oraz przeprowadzenia pilotażu usługi oraz zaplanowania roll-outu na większą liczbę placówek. 

Napisz do nas:

Reprezentuję:(Wymagane)