O Instytucie Rozwoju Opieki Farmaceutycznej

Instytut Rozwoju Opieki Farmaceutycznej (IROF) został powołany w celu opracowywania i walidacji usług, procedur, wytycznych i narzędzi do świadczenia opieki farmaceutycznej. 

Misją Instytutu jest ciągłe tworzenie i doskonalenie usług opieki farmaceutycznej w celu pełnego wykorzystania potencjału polskich farmaceutów i aptek do wspierania pacjentów w ich farmakoterapii.

Instytut powstał na bazie wieloletnich dośwadczeń we wdrażaniu usług w sieciach aptek oraz wielu aptekach indywidualnych w jednym czasie. Jednym z projektów był Pilotaż wdrożenia opieki farmaceutycznej z praktykami grupy opieka.farm (obecnie 3PG).

Na czele Instytutu stoją mgr farm. Paweł Konrad Tuszyński i mgr farm. Effiom Uman-Ntuk. Są to osoby z największym w kraju doświadczeniem w opracowywaniu i wdrażaniu usług opieki farmaceutycznej w polskich aptekach.

mgr farm. Effiom Uman-Ntuk

mgr farm. Paweł Konrad Tuszyński

IROF formalnie jest jednostką badawczo-rozwojowa 3PG.